Geef je nu op!
Haak aan bij GRQ Business Network

Aanvraag luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde is gestart met de aanvraag voor een nieuwe luchthavenbesluit, zoals in de wet staat voorgeschreven. Eind 2016 is door de aandeelhouders de keus gemaakt om te investeren in Groningen Airport Eelde: de luchthaven als toegangspoort voor Noord-Nederland. Om dit toekomstscenario goed uit te kunnen voeren vraagt de luchthaven ook een aantal wijzigingen in het luchthavenbesluit aan.

Groningen Airport Eelde wil de luchthaven anders gaan gebruiken. De gemiddelde geluidsbelasting blijft ongeveer hetzelfde als nu is toegestaan. Dit doet de luchthaven door: van twee naar een start- en landingsbaan te gaan en minder vliegbewegingen aan te vragen.

Aangevraagde wijzigingen

De hoofdpunten uit de aanvraag zijn:

  • Om de kansen voor passagiersgroei te vergroten willen we dezelfde openingstijden hanteren als andere regionale luchthavens in Nederland zoals Lelystad en Maastricht. Op alle dagen van de week (inclusief feestdagen) willen we om 06:00 uur open gaan. Hierdoor is een betere aansluiting op internationaal vliegverkeer mogelijk. De openingstijden voor lesverkeer blijven ongewijzigd;
  • Om de maatschappelijke functie voor de regio beter te kunnen vervullen willen we graag dat het bij speciale evenementen is toegestaan dat, voor maximaal tien vluchten per jaar, een vliegtuig tussen 23:00 en 24:00 uur kan starten en/of landen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld sporters en/of supporters na een Europese wedstrijd weer terug naar huis;
  • Om aan de huidige marktvraag te voldoen willen we de mogelijkheden voor lesverkeer verruimen. Op dit moment wordt er alleen met kleine propellervliegtuigen gelest. Een vliegtuigonderhouds- en verkoopbedrijf gaat jets voor heel Europa verkopen en onderhouden, maar kan in de huidige situatie geen omscholingstraining uitvoeren op Groningen Airport Eelde. Door een aanpassing kan dat straks wel;
  • Samen met de overheid willen we het vliegen met drones, op termijn, integreren met het overig vliegverkeer. Daarom vragen we toestemming om met drones te kunnen vliegen;
  • Sinds oktober 2016 is de MMT-heli van het UMCG gestationeerd op Groningen Airport Eelde. Vanwege het maatschappelijk belang van deze vluchten vragen we hiervoor een aparte geluidsruimte aan.  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau en ter inzage legging

De eerste stap om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit is door de luchthaven gezet. Aan het ministerie Infrastructuur en Milieu is het voornemen bekend gemaakt en aangekondigd dat een milieueffectrapportage wordt opgesteld. Daarvoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. In de NRD staat genoemd welke wijzigingen Groningen Airport Eelde in het luchthavenbesluit aanvraagt en de effecten die in het milieueffectrapport worden onderzocht.

Vanaf heden ligt de NRD digitaal ter inzage op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu via www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde. Via deze website kunnen zienswijzen gedurende 4 weken worden ingediend: vanaf 7 september tot en met 5 oktober 2017. Ook staat op de pagina www.groningenairport.nl/LHB een korte animatievideo over de inhoud van de NRD.

Informatieavond op maandag 18 september 2017

Groningen Airport Eelde organiseert een informatieavond op maandag 18 september 2017 om omwonenden, bedrijven en belangstellenden te informeren over de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit. De informatieavond vindt plaats in het luchthavenrestaurant Bites & Flights van 19:00 uur tot 22:00 uur. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnenlopen, vragen stellen en desgewenst ter plekke een zienswijze indienen.

Wat is een luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit wordt het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer vastgelegd. Ook staan hier de regels en grenswaarden in waaraan de luchthaven zich moet houden.