Geef je nu op!
Haak aan bij GRQ Business Network

Position Paper Selectiviteitsbeleid Schiphol en de rol van regionale luchthavens

Selectieve groei accommoderen op regionale luchthavens

Zienswijze van Groningen Airport Eelde ten behoeve van de Ronde Tafel Selectiviteitsbeleid Schiphol en de rol van regionale luchthavens d.d. 7 september 2017

Benader de capaciteitsvraag van Schiphol vanuit Nederland als geheel

De vraag naar luchtvaart in Nederland blijft groeien. De luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens die behoren tot de Schiphol Groep naderen hun capaciteitsgrenzen of ondervinden operationele problemen op korte en middellange termijn. Elke passagier die niet kan worden geaccommodeerd van een Nederlandse luchthaven en daardoor de keuze maakt om vanaf een buitenlandse luchthaven te vliegen, is een verlies voor de BV Nederland als geheel. Er zijn meer mogelijkheden om het capaciteitsprobleem van Schiphol op te lossen: kijk naar het potentieel van alle regio’s en werk binnen Nederland samen.

Groningen Airport Eelde is van nationale én regionale betekenis

In de nationale luchtvaartnota is Groningen Airport Eelde aangewezen als luchthaven van nationale betekenis en vervult daarmee een belangrijke rol in de internationale bereikbaarheid van Nederland en Noord-Nederland in het bijzonder. De luchthaven vormt als onderdeel van de publieke basisinfrastructuur een sterke, onmisbare en onlosmakelijke schakel met betrekking tot de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland en levert daarmee een bijdrage aan een attractief vestigingsklimaat. De luchthaven faciliteert daarmee de groei en ontwikkeling van belangrijke economische clusters als agrifood, watertechnologie, healthy ageing, en energie, de noordelijke zeehavens en het kenniscluster van de stad Groningen (o.a. Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen). Binnen het primaire verzorgingsgebied bevinden zich op maximaal 60 minuten rijden 4 miljoen potentiële passagiersbewegingen, zo blijkt uit recent onderzoek van Lufthansa Consulting. Door versterking van het vluchtaanbod op de luchthaven is het marktaandeel van Groningen Airport Eelde in dit gebied over de laatste jaren gestegen, waarbij de luchthaven gemiddeld circa 200.000 passagiersbewegingen per jaar afhandelt. De halfjaarcijfers van de eerste helft van 2017 laten verder een passagiersgroei zien van 30% ten opzichte van de zelfde periode in 2016. Het gaat daarbij om zakelijke en recreatieve vluchten naar voornamelijk Europese bestemmingen.

Gericht pull-beleid maakt onze luchthaven nog aantrekkelijker

Op basis van een uitgebreide strategische verkenning hebben onze publieke aandeelhouders (de provincies Drenthe en Groningen, en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo) eind 2016 besloten om in de periode 2017-2026 een bedrag van € 46 miljoen te investeren in Groningen Airport Eelde. Deze middelen zetten wij in om de concurrentiepositie van de luchthaven te versterken en vliegen vanaf Groningen Airport Eelde nog aantrekkelijker te maken voor zowel luchtvaartmaatschappijen als passagiers. Onder meer door te investeren in een upgrade van de passagiersterminal en door middelen beschikbaar te stellen vanuit een routefonds ten behoeve van het verlenen van incentives aan luchtvaartmaatschappijen om hen te verleiden routes te ontwikkelen vanaf de luchthaven. Onderzoek van ECORYS heeft uitgewezen dat er momenteel circa 185 arbeidsplaatsen direct en indirect verbonden zijn aan de luchthaven en dat de ingezette pull-strategie zou kunnen leiden tot een toename van 75 tot 136 arbeidsplaatsen. Ook zijn extra economische impulsen in termen van bestedingen en arbeidsplaatsen te verwachten als gevolg van een toename van inkomend toerisme. Ten slotte verwachten wij dat deze strategie, alsmede de additionele investeringen van de provincie Drenthe ad € 8,9 miljoen in de omgeving van de luchthaven, ook derden zal verleiden om in Groningen Airport Eelde te investeren. Een mooi voorbeeld is de investering van General Enterprises, de grootste dealer en onderhoudsservicecenter voor Cirrus-vliegtuigen in Europa.

Selectieve groei accommoderen op Groningen Airport Eelde helpt de BV Nederland

Het faciliteren van de regionale vraag op Groningen Airport Eelde biedt economische voordelen voor de BV Nederland én voor Noord-Nederland. Wij richten ons daarbij voornamelijk op passagiers woonachtig in het primaire verzorgingsgebied van de luchthaven. Het afhandelen van meer regionale passagiers door Groningen Airport Eelde zal per saldo netto reistijdbaten opleveren. En dus milieuwinst vanwege geringer voor- en natransport. Door regionale behoefte en selectieve groei (meer) te accommoderen op regionale luchthavens worden bovendien Schiphol en de Randstad ontlast. Wij pleiten er daarom voor om bij de discussies over de verdeling van luchthavencapaciteit en de herindeling van het luchtruim niet uitsluitend naar de luchthavens van de Schiphol Groep te kijken, maar ook Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport aan tafel uit te nodigen.

6 september 2017

Marco van de Kreeke

Directeur Groningen Airport Eelde