Geef je nu op!
Haak aan bij GRQ Business Network

Positionering GRQ Business Network

Inleiding

Binnenkort wordt de zuidelijke ring van Groningen aangepast voor een projectbedrag van circa 650 mln euro. Dat is veertien keer zoveel als er nodig is om de regionale luchthaven in Eelde 10 jaar lang in de lucht te houden. Net als de rondweg is een luchthaven een stuk onmisbare basisinfrastructuur voor iedere ambitieuze staden regio die ook in de toekomst mee wil blijven tellen.

Een sterke luchthaven in Noord Nederland is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Zowel voor consumenten als voor bedrijven en organisaties. Zonder luchthaven geen orgaan- of traumavluchten van het UMCG, geen grote bedrijven die zich vestigen in de regio, geen innovaties zoals bijvoorbeeld de Drone Hub, geen bereikbaarheid van andere Europese knooppunten voor consumenten en bedrijven.

Aanleiding

GRQ Business Network (hierna: GRQ) is in september 2016 ontstaan door een samenloop van omstandigheden. De luchthaven Groningen Airport Eelde (hierna: GAE) had net een belangrijke stap gemaakt door een hoogfrequente verbinding met Kopenhagen te gaan faciliteren. Vooral vanwege de vele bestemmingen waarop reizigers uit Noord Nederland daardoor aansluiting vinden was dat een belangrijke stap in de versterking van GAE. Anderzijds hangen er donkere wolken boven GAE. De luchthaven heeft een structureel begrotingstekort (zoals vrijwel alle luchthavens en andere infrastructurele projecten in de wereld) en de aandeelhouders (5 regionale overheden) stonden in het laatste kwartaal van 2016 voor de keuze uit 3 scenario’s waarbij sluiting een van de mogelijkheden was.

Bij het positieve Kopenhagen-nieuws kwam er zichtbaar veel energie vrij in het Noordelijke bedrijfsleven. Die kwam tot uiting in de diverse steunbetuigingen, support-letters, aanmeldingen en een gemeenschappelijke paginagrote advertentie in de krant. Voor een aantal ondernemers was dit de aanleiding om GRQ op te richten. Een zakelijk netwerk met als doel om GAE te ondersteunen bij haar ambities om een sterke airport te worden en te blijven.

Positionering en doel van GRQ Business Network

 • GRQ is een actief lobby-platform om vanuit het bedrijfsleven een stem te geven aan de wens dat de regio Noord Nederland een sterke luchthaven heeft.
 • GRQ beoogt met haar activiteiten de (zakelijke) vliegbewegingen van en naar GAE te stimuleren
 • GRQ helpt gevraagd en ongevraagd de GAE organisatie maar heeft geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van GAE
 • GRQ wil bedrijven en organisaties rondom verschillende thema’s met elkaar in contact brengen om ervoor te zorgen dat ze samen toegevoegde waarde voor GAE en voor zichzelf kunnen realiseren
 • GRQ is een stichting en werkt derhalve zonder winstoogmerk.
 • GRQ heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur.
 • GRQ is geen vehikel om financiering voor GAE in welke vorm dan ook tot stand te brengen
 • GRQ vraagt dit jaar voor haar activiteiten een bescheiden bijdrage per jaar (per 1 juli 2017) en verwerft haar verdere inkomsten uit fondsen van derden
 • GRQ organiseert jaarlijkse 2 evenementen op GAE en daarnaast enkele excursies naar bestemmingen of evenementen die van toepassing zijn
 • Mochten er grote veranderingen in de structuur (organisatie en governance) van GAE komen dan zal GRQ deze positionering mogelijk herzien.

Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn:

 1. samen in- of outbound toerisme ontwikkelen,
 2.  vastgoedontwikkeling op de airport,
 3. innovaties zoals drones faciliteren

Het bestuur van GRQ is actief betrokken bij ieder van deze thema’s