Geef je nu op!
Haak aan bij GRQ Business Network

Stille bedrijfssteun voor ‘Eelde’.

Bedrijven zijn bereid geld te steken in de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde (GAE) op voorwaarde dat de verklaringen hierover geheim blijven.

Dat hebben ze laten weten aan Harm Post, de scheidende directeur van Groningen Seaports, die voor bedrijvigheid op de regionale luchthaven moet zorgen. Post ontving van een aantal bedrijven intentieverklaringen met toegezegde bedragen. Die verklaringen bevatten ook vertrouwelijk verstrekte gegevens en strategische bedrijfsinformatie.

De plannen en suggesties voor bijdragen die Post bij bedrijven heeft verzameld, lopen op tot 8,6 miljoen euro over een periode van tien jaar. De bedrijven willen een geheimhoudingsplicht voor vijf jaar.

Fonds

Ook de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) is actief. Ze vraagt ondernemers geld te stoppen in een fonds waarmee nieuwe luchtvaartmaatschappijen en routes worden binnengehaald. De NOM rekent voor het fonds op een ondernemersbijdrage van minstens 6 ton.

De aandeelhouders van de regionale luchthaven (provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) zeiden in december dat ook het bedrijfsleven een stevige duit in het zakje moet doen. Om de luchthaven een toekomst te geven moeten de lokale en regionale overheden zelf de komende tien jaar 46 miljoen euro extra op tafel leggen.

Dat geld is nodig voor onder meer verbetering van de brandweervoorziening, de passagiersterminal, de beveiliging en het in de markt zetten van nieuwe vliegroutes. De investering moet leiden tot 100.000 tot 200.000 extra reizigers op GAE.

Provincie Groningen

Als eerste gaf het provinciebestuur van Groningen dinsdag zijn zegen aan de investeringsplannen van ‘Eelde’. Het aandeel van de provincie Groningen daarin bedraagt 13,8 miljoen euro. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) verwacht dat ook de besturen van de provincie Drenthe en de drie gemeenten akkoord gaan. Daarna moeten Provinciale Staten en gemeenteraden het geld definitief beschikbaar stellen.

Brouns: ,,We zijn bijzonder blij met bedrijfsleven. Hun financiële inzet wordt in mindering gebracht op de overheidsbijdrage.’’

Netwerkbijeenkomst

,,Als er één schaap over de dam is….’’ Marco de Jong, voorzitter van GRQ Business Network, rekent erop dat provincies en gemeenten ‘Eelde’ blijven steunen.

Ongeveer 150 ondernemers kregen dinsdag tijdens een netwerkbijeenkomst van betrokken ondernemers ook te horen welke activiteiten worden ontplooid om het vliegveld een toekomst te geven. Naast de presentatie van het nieuwe hardloopevenement Night Run op 16 september, ging het over het binnenhalen van meer reizigers en de herbestemming van de oude Rijksluchtvaartschool. Dat gebouw kan een broedplaats worden voor start-ups. Ook de samenwerking met de organisatie van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018 komt niet uit de lucht vallen. Hoofd commercie Jan van Erve zei dat zijn culturele club hoopt op een toeloop van buitenlandse cultuurtoeristen naar Friesland via ‘Eelde’.

Grondopbrengsten

Gedeputeerde Staten van Groningen merkten dinsdag op dat de regionale luchthaven onvoldoende kan profiteren van grondopbrengsten. Volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) is dat te wijten aan afspraken die met het Rijk zijn gemaakt. Op dit moment heeft het Rijk recht op tachtig procent van de grondopbrengsten.

De afspraak daarover is in 2003 gemaakt om te borgen dat de rijksoverheid bij beëindiging van de regionale luchthaven een deel van haar investering in de baanverlenging terug zou krijgen. Daarnaast rust op een deel van de gronden en gebouwen op het vliegveld een hypotheek van het Rijk.

Brouns: ,,We zijn met ‘Den Haag’ in gesprek over een aanpassing van deze afspraken. Onze inzet is dat opbrengsten van de grond in zijn geheel ten goede komen aan de ontwikkelingsmaatschappij van onze luchthaven. Alleen op die manier kunnen we de positie van Groningen Airport Eelde versterken.’’ De provincie kon niet zeggen of en hoeveel het Rijk al heeft ‘afgeroomd’. De kwestie van de opbrengsten komt op tafel bij de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Groningse en Drentse overheden tien jaar garant staan voor de financiële positie van het vliegveld en samen 46 miljoen euro bijdragen.

Bron: Dagblad van het Noorden: Johan de Veer.